ANUNT PRIVIND SELECTIA DIRECTORULUI GENERAL AL PARCULUI INDUSTRIAL PRIBOIU 

Președintele Consiliului de Administratie al PARC INDUSTRIAL PRIBOIU , având în vedere deciziile luate în ședinta Consiliului de Administrație din 03.07.2019, anunță organizarea selecției în vederea numirii Directorului General , al societății în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011.

II. Evaluare
⦁ Evaluarea candidaților pentru funcția de Director General , pe baza interviului din legislația de referință mentionață la punctul IV de mai jos și a prezentării în fața Consiliului de Administrație a unui proiect de management : – 80 PUNCTE
Proiectul de management va conține declarația de intenție se va depune la Secretariatul Consiliului de Administrație odata cu dosarul de concurs;dar nu va cuprinde mai mult de 5 pagini.
⦁ Evaluarea candidaților pe baza CV prezentat și a experienței în domeniu: – 20 PUNCTE
.III. Procedura de selecție a Directorului General , al Parcului Industrial Priboiu, se va derula la nivelul Consiliul de Administrație dupa urmatorul calendar:

-în perioada 09 iulie 2019 – 16 august 2019 (în zilele lucratoare între orele 8.00 – 16.00) – primirea cererilor de înscriere la concurs însoțite de documentele ce probează îndeplinirea cerințelor minime de la punctul I. precum și de un proiect de management ce conține scrisoarea de intenție (dosarul va fi depus la Secretariatul Consiliului de Administrație);
-19 august 2019 – 20 august 2019 verificarea dosarelor candidaților și întocmirea listei scurte (de catre Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație);
– 21 august 2019 orele 14, 00 susținerea în fața Consiliului de Administrație a interviului și a proiectului de management care conține declarația de intenție, mentionațe la punctul II. alin. 1. de către candidații din lista scurtă întocmită de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
Selecția candidaților din lista scurtă se va face de către fiecare membru al Consiliului de Administrație pe baza unei grile de evaluare în funcție de criteriile de evaluare de la punctul III.
21 august 2019 orele 15,30 – Comunicarea rezultatelor selecție.

Directorul general va fi desemnat de către Consiliul de Administrație în funcție de rezultatele obținute la selecția organizată. Acesta iși va desfașura activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu societatea prin intermediul Consiliului de Administrație.

.IV. Legislație si documente de referință :

– Legea 186 / 2013 privind Parcurile Industriale
– OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice;
– Hotararea Guvernului nr. 722 /2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011
– Ordonanța Guvernului nr. 26 /2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitațile Administrativ Teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
– Legea 31/1990 a societăților
– Legea nr.82/1991 a contabilității
– Legea nr.227/2015 privind codul fiscal
– Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscală
– Legea nr.672/2002 privind auditul public intern
– OUG 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
– Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– Planul de Administrare
– Scrisoarea de așteptări

.V. Planul de Administrare și orice documente necesare candidaților în vederea elaborării proiectului de management și a declarației de intenție vor fi puse la dispoziție prin grija Secretarului Consiliului de Administrație în baza unor solicitări scrise.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Contact

Sună-ne sau completează formularul de mai jos și te vom contacta. Ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de 24 de ore în zilele lucrătoare.