SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND PERFORMANȚELE MINIME AȘTEPTATE DE LA VIITORUL DIRECTOR GENERAL AL SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA 

 • Să administreze cu bună credință, bunurile încredințate, depunând toate eforturile necesare menținerii în stare corespunzătoare a: clădirilor, utilajelor, căilor de acces, gardurile de împrejmuire,etc, încedințate de către Consiliul Județean Dâmbovița – termen- permanent;
 • Să cunoască, să respecte și să aplice în permanență legislația specifică Parcurilor Industriale -termen -permanent ;
 • Să mențină relații amiabile cu rezidenții Parcului, solicitând și oferind în același timp, seriozitate și profesionalism în privința respectării clauzelor contractuale – termen – permanent ;
 • Să ia măsurile necesare găsirii de noi rezidenți, astfel că, anual spațiile neocupate să se reducă cu minim 10% ;
 • Să depună diligențele necesare amenajării spațiului încredințat spre administrare de către CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA prin hotărârea nr.244/25.09.2018 și Protocolul nr.23613/26.11.2018 termen – maxim 6 luni de la numire;
 • Să mențină permanent, în stare perfectă, drumurile interioare de circulație auto și a trotuarelor din incinta Parcului Industrial Priboiu în așa fel încât să nu existe crăpături, denivelări, iarbă, etc- termen -permanent;
 • Să controleze, respectiv să dispună măsuri de remediere a deficiențelor constatate în timpul verificării spațiilor acoperite (clădiri, hale) aparținând Parcului Industrial Priboiu- termen -lunar, permanent;
 • Să controleze „la sânge” costurile în așa fel încât Parcul Industrial Priboiu să înregistreze profit minim anual de 15% din veniturile facturate – termen – permanent;
 • Să întrețină relații principiale constructive , cu instituțiile locale și centrale ale Județului Dâmbovița și cu toate celelalte instituții implicate în activitatea Parcului Industrial Priboiu – termen – permanent;
 • Să implementeze și să mențină un climat și un program de lucru corespunzător în privința disciplinei, ordinii și eficacității personalului din subordine – termen – permanent ;
 • Să întocmească sau dacă se impune cazul , să actualizeze : ROF, ROI, fișele postului, organigrama, în concordanță cu disciplina, eficacitatea și austeritatea normală pentru o astfel de unitate – termen – 90 zile de la numire ;
 • Să îndeplinească în termen și în mod corespunzător hotărârile CA , hotârârile AGA și a celorlalți responsabili ai Autorităților Publice Tutelare – termen – permanent ;
 • Să aplice corespunzător și eficient reglementările Guvernanței Corporative -termen -permanent ;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Contact

Sună-ne sau completează formularul de mai jos și te vom contacta. Ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de 24 de ore în zilele lucrătoare.